FRANCHISE ŞUBELER MEDYA İLETİŞİM
 • Gr German
 • En English
 •  

  EM GROUP GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

   

  İşbu Aydınlatma Metni, EM GROUP GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Adres: Mimar Sinan Mahallesi E5 Londra Asfaltı Cad. No: 87/1 Büyükçekmece/İSTANBUL, KEP Adresi:emgroup@hs01.kep.tr, İnternet Adresi:https://www.cigkoftem.com/("Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

   

  1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki (Çağrı Merkezi) ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

   

  2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin; verdikleri sipariş sonrasında, sipariş süreçleri hakkında bilgilendirmede bulunmak, yeni ürünler ve kampanyalardan haberdar etmek, ilgili kişilerin doğum günlerini kutlamak, ŞİRKET’e yöneltebilecek soru ve taleplere cevap vermek, verileri ŞİRKET’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlamasında kullanmak amacı ile işlenecektir.

   

  3.Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,ŞİRKET‘in veŞİRKET‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde ŞİRKET’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişiler arasında Kanun kapsamına uygun şekilde paylaşılacaktır.

  ŞİRKET tarafından kişisel verilerinizin KANUN’a uygun şekilde kayıt altına alınmasının nedeni ŞİRKET ile kişisel veri sahibi arasında sipariş üzerine gerçekleştirilecek olan sözlü alım-satım sözleşmesidir.

   

  4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

  Kişisel veri hakkı sahibi olarak Kanun tarafından tarafınıza sağlanan bütün haklarınıza sahip olmakla beraber, işbu kamu aydınlatma metninin okunması ve rıza gösterilmesi halinde kanuni haklarınıza zarar gelmemektedir. Kişisel veri haklarınızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de bulabilirsiniz.

  Kişisel veri sahibi olarak, verilerinizin saklanmasına ilişkin verdiğiniz rızadan rücu etmeniz halinde ŞİRKET tarafından KANUN’a uygun şekilde verileriniz imha edilecek ve verilerinizin paylaşımı sona erdirilecektir.